"Fundacja prawna to blog na którym Piszemy o prawie w przystępny sposób."

Witamy na naszym blogu prawniczym. Piszemy tu między innymi o prawnikach, fundacjach i innych usługach prawnych

Był raz sobie polski prawnik w Wiedniu, zajmujący się windykacją w Austrii i Niemczech.

Nie zdziwił się nikt, że zakładanie spółki gmbh w Niemczech też okazało się dla niego wyjątkowo łatwe. Do tej pory zajmujący się windykacją w Austrii i Niemczech postanowił rozszerzyć swoją działalności i zaczął pomagać nie tylko swoim rodakom, ale i ludziom z całego świata, którzy się do niego po porady zgłaszali, gdyż sława jego dotarła do każdego zakątka na świecie. Niezwykłe, pomyślicie. Nic bardziej mylnego. Już od najmłodszych lat dzieciństwa polski prawnik w Wiedniu wiedział, że chce pomagać ludziom. 
Z czasem, kiedy polski prawnik w Wiedniu dorósł, zdecydował się na studia prawnicze, które według niego pozwolą wypełnić jego misję. Początkowo polski prawnik w Wiedniu zajął się pomocą tylko najuboższym, którzy nie mają tak swobodnego dostępu do porad prawnych, jak ludzie, którym całkiem dobrze się powodzi. Jednak nie spełnił swojego największego marzenia, by pomagać ludziom na całym świecie. Dlatego też rozszerzył swoją działalność i zaczął pomagać nie tylko biednym i potrzebującym, ale każdemu, kto przyszedł do niego z prośbą o poradę. Zaczęto wkrótce wołać na niego: "o, patrzcie, to ten prawnik zajmujący się windykacją w Austrii i Niemczech!", i w taki oto sposób zyskał kolejnych klientów. Wielu dziękowało mu również za zakładanie spółki gmbh w Niemczech i Austrii. W tej chwili polski prawnik w Wiedniu spełnia swoje marzenie - pomaga wszystkim potrzebującym pomocy prawnej na świecie. Tak wielu ma klientów. Nie zastanawiajcie się zatem, jaki kierunek studiów wybrać w przyszłości. Studiujcie prawo!

Okiem reportera

prawo

radca prawny

prawnik

spółka

gmbh

niemcy