"Fundacja prawna to blog na którym Piszemy o prawie w przystępny sposób."

Witamy na naszym blogu prawniczym. Piszemy tu między innymi o prawnikach, fundacjach i innych usługach prawnych

notariusz

Autorzy

Marek Kowal

Notariusz we Wrocławiu

Notariusz we Wrocławiu

Notariusz jest to taka osoba, która to wykonuje zawód zaufania publicznego, tym samym dokonuje on czynności, którym poszczególne strony chcą, czy też muszą nadać formę aktu notarialnego, czy też inną formę, która to wymaga uczestnictwa notariusza. Zakres czynności, które może wykonywać tani notariusz z Wrocławia jest jednakowy w całym kraju, niezależnie od tego, w jakim mieście korzysta się z Zobacz całość