"Fundacja prawna to blog na którym Piszemy o prawie w przystępny sposób."

Witamy na naszym blogu prawniczym. Piszemy tu między innymi o prawnikach, fundacjach i innych usługach prawnych

sierpień 2017

Autorzy

Marek Kowal

Notariusz we Wrocławiu

Notariusz we Wrocławiu

Notariusz jest to taka osoba, która to wykonuje zawód zaufania publicznego, tym samym dokonuje on czynności, którym poszczególne strony chcą, czy też muszą nadać formę aktu notarialnego, czy też inną formę, która to wymaga uczestnictwa notariusza. Zakres czynności, które może wykonywać tani notariusz z Wrocławia jest jednakowy w całym kraju, niezależnie od tego, w jakim mieście korzysta się z usług świadczonych przez notariusza. Każda kancelaria notarialna oferuje świadczenie takich samych usług. Czynności, które najczęściej kojarzą się z notariuszem oraz z... Zobacz całość

Sprawy o podział majątku potrafią się ciągnąć napr

Sprawy o podział majątku potrafią się ciągnąć napr

Nie na darmo się mówi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Wystarczy bowiem jakiś spór finansowy i tak naprawdę okazuje się, jaki kto jest. Najbardziej kochający członkowie rodziny potrafią się poróżnić na śmierć i życie i nigdy nie pogodzić. Są to naprawdę bardzo trudne sprawy. Problem zaczyna się na przykład w momencie gdy umiera ktoś z rodziny i zostawia pozostałym jakiś konkretny spadek, na przykład w postaci nieruchomości czy też ziemi, albo solidnych oszczędności, środków finansowych i tak dalej. Roszczenia co do tego majątku potrafią... Zobacz całość

Windykacja we Włoszech

Windykacja we Włoszech

Bez wątpienia podstawą do wszczynania postępowania przeciwko konkretnemu dłużnikowi będzie nie tylko w pełni adekwatna do sytuacji podstawa prawna. To również dobrze skonstruowana umowa prawna, która jest tutaj obowiązkiem.  I właśnie na jej podstawie można bez najmniejszych problemów formułować wezwanie. Jest to przede wszystkim bardzo ważne z punktu widzenia zarówno skuteczności, jak i ważności. Oczywiście brak jakiegokolwiek elementu umowy albo też może jakieś pojawiające się niejasności przy tłumaczeniu zawsze będą skutkowały niemożnością dochodzenia... Zobacz całość